Ježišovou najväčšou túžbou je, aby sme boli jedno

Ježišovou najväčšou túžbou je, aby sme boli jedno

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.
A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.
Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 20-26

Uvedomili ste si niekedy, že Ježiš, ktorý sa modlil túto modlitbu, sa vlastne pred 2000 rokmi modlil aj za nás? Neprosil len za učeníkov, ale aj za tých, ktorí skrze nich uveria v neho samého – a to sme my. Ježišovou najväčšou túžbou je, aby sme boli jedno. Tak ako on a Otec sú jedno. Svätá jednota. Taká potrebná v tomto čase. Taká potrebná vždy. Posledné dni si uvedomujem, že nejednota – akákoľvek – je ovocím každého hriechu. Z každého hriešneho zmýšľania a konania plynie nejednota. Ježiš vedel, za čo sa má modliť. Jednota nie je jednou z možností. Jednota je základom.

TIP NA DNES:

Čo pre mňa znamená jednota? Ako sa na ňu pozerám? Vidím jednotu v mojich vzťahoch, v spoločenstve, v rodine, cirkvi? Ak nie, pomodlím sa dnes za ňu a vypýtam si od Ježiša múdrosť, ako ju viac žiť v mojom živote.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00