Jozef sa nevyhováral, ale poslúchal

Jozef sa nevyhováral, ale poslúchal

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“
On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“
Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Mt 2, 13-18

Niektorí ľudia neveria tomu, že Boh koná nadprirodzene, napríklad aj cez sny. Ak by tomu ani Jozef neveril, malo by to katastrofálne následky. Boh v Biblii cez sny hovorí dokonca aj k neveriacim (Nabuchodonozor, Egyptský kráľ, Pilátova žena,…), a teda o čo viac môže hovoriť k nám, jeho deťom… Aj prvý pápež nám to sľúbil. (porov. Sk 2, 17) Otázka je, či sme pripravení ako Jozef poslúchnuť. Ešte za noci…

Myslím si, že toto sú dve z vlastností muža, pre ktorú si Boh vybral Jozefa za otca pre svojho Syna. Poslušnosť jeho vôli, aj keď to nedáva zmysel, a rozhodnosť do toho vstúpiť, aj keď to bude nepohodlné. A Jozef sa nevyhovára: „Prečo by som mal ísť do Egypta? Nerozumiem ani ich reči…“ No Boh vedel prečo.

Ježiš stelesňuje Izrael a Izrael je Bohom nazvaný jeho prvorodeným synom (Ex 4, 22). Preto musel aj Ježiša zavolať z Egypta, aby sa splnilo Písmo. Lebo nebo i zem sa pominú, ale jeho slovo nikdy!

TIP NA DNES:

Požiadam Boha, aby ku mne hovoril a sľúbim mu, že ho poslúchnem. Či už prehovorí cez sen alebo Božie slovo, budem očakávať. On bude hovoriť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00