Každá ľútosť nad hriechmi, sviatosť zmierenia, je oslobodením

Každá ľútosť nad hriechmi, sviatosť zmierenia, je oslobodením

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.
Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma.
Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.“
Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“
Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“
Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.“
Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.“

Jn 8, 31-42

Matkou svätého Ľudovíta bola Blanka Kastílska. Veľmi často svojmu synovi hovorila: „Len Pán Boh vie, ako ťa mám rada. Bola by som však veľmi smutná, keby som sa dozvedela, že si spáchal smrteľný hriech.“ Potom ukázala na kríž a dodala: „Hriechy ľudí boli príčinou utrpenia a smrti Pána Ježiša.“ Tieto slová hlboko utkveli v pamäti francúzskeho kráľa Ľudovíta a hovorieval si – radšej umrieť, ako zhrešiť. „Každý, kto pácha hriech, je otrok,“ hovorí dnes Kristus v evanjeliu. Každý z nás sa vo svojom živote stretá s hriechmi ľudskej krehkosti. Každá ľútosť nad hriechmi, sviatosť zmierenia, je oslobodením z otroctva hriechu.

TIP NA DNES:

Poďakujem dnes pri spytovaní svedomia Ježišovi za to, že je vždy ochotný vyslobodiť ma z otroctva hriechov.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00