Každé rozhodnutie určuje, ako strávime večnosť

Každé rozhodnutie určuje, ako strávime večnosť

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte." Peter mu povedal: "Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?" Pán povedal: "Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: "Môj pán voľajako nejde," a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.

Lk 12, 39 – 48

Každý profesionálny športovec vie, že ak sa chce čo najlepšie umiestniť v súťaži, nie je to len tak. Musí na sebe pracovať, najlepšie každý deň aspoň niečo urobiť. Často ho to stojí veľa úsilia, námahy a sebazapierania. Vyhýba sa všetkým iným aktivitám, ktoré by mu bránili v napredovaní, aby mohol vyhrať, aby mohol byť najlepší, aby dostal odmenu za to, že je najlepší. Každé naše rozhodnutie v živote určuje, ako strávime večnosť. Je na nás, ako sa na ňu budeme v tomto živote pripravovať.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad prekážkou, ktorá mi bráni v napredovaní na ceste za Bohom, a skúsim sa jej dnes vyhnúť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00