Každý je môj brat či sestra

Každý je môj brat či sestra

Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil.
Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“
On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘
Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘
Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von.
A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.
A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“

Lk 13, 22 – 30

Vykúpení sme boli všetci smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, nášho Pána. Spasení budeme, keď ten zázrak vykúpenia nestratíme alebo si ho nenecháme ukradnúť. Keď sa budeme vážne snažiť o vlastnú spásu. Aby sme následne pochopili, že nemôžeme byť spasení sami a izolovaní. Ale len keď sa náš život stane službou druhým, keď budeme prakticky zrkadliť Lásku s veľkým L. Keď porozumieme, že Boh je Otec všetkých. Teda niet človeka, ktorý by nám nebol bratom a sestrou a ktorého dôstojnosť by sme nemali mať v úcte. Keď raz budeme klopať na bránu za úzkou cestou, aby sme mohli úprimne povedať: „Otče, otvor mi.“

TIP NA DNES:

Prejavím dnes úctu človekovi, ktorý mi lezie na nervy.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00