Každý z nás potrebuje robiť pokánie

Každý z nás potrebuje robiť pokánie

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“
A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘
On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Lk 13, 1 – 9

Ježiš v súvislosti s tragédiami, ktoré sa diali za čias, keď chodil fyzicky po tejto zemi, rovnako ako sa dejú aj dnes, neodpovedá, prečo sa tak deje. Obete tragédií neoznačuje za väčších hriešnikov od ostatných, na ktorých by dopadol nejaký „Boží hnev“. Zdôrazňuje však nevyhnutnú potrebu pokánia pre všetkých, pričom v podobenstve o figovníku hovorí o Božej trpezlivosti s nami. „… on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie“ (2 Pt 3, 9). „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).

TIP NA DNES:

Pomodlím sa: „Vyznávam, že aj ja potrebujem robiť pokánie. Prosím, odpusť mi moje hriechy. Ďakujem ti, že si trpezlivý, milosrdný a nechceš, aby som zahynul, ale aby som mal večný život, ktorý z tvojej milosti prijímam. Amen!“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00