Kľúčom k láske je spontánnosť

Kľúčom k láske je spontánnosť

Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: "Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?" On mu povedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."

Mt 22, 34 – 40

Láska. Asi najznámejším výrokom svätého Augustína je: „Miluj a rob, čo chceš.“ Kľúčom k láske je spontánnosť. Keď človek o niečom veľa premýšľa, neurobí to. Existuje nádherná freska, ako svätý Augustín umýva nohy pútnikovi. Keď zbadal pútnika, prestal myslieť na dôležité stretnutia a úlohy, ale usadil pútnika a umyl mu nohy. V tom momente nerobil nič iné, len miloval. Všetko vychádza z toho, čo potrebuje láska. Ak mlčíme, mlčme pre lásku. Ak hovoríme, hovorme z lásky. Ak odpúšťame, odpúšťajme z lásky. V hĺbke nášho srdca nech je zakorenená láska. Z toho koreňa sa nemôže narodiť nič iné, len dobro.

TIP NA DNES:

Urobím konkrétny skutok z lásky. Nebudem nad ním veľmi premýšľať, iba ho urobím.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00