Koho chceme poslúchať?

Koho chceme poslúchať?

Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: "Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti." A veľmi jej prisahal: "Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva." Ona vyšla a vravela svojej matke: "Čo si mám žiadať?" A tá jej povedala: "Hlavu Jána Krstiteľa." Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: "Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa." Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

Mk 6, 17 – 29

Rôzne názory na otázku „Kto je Ježiš Kristus?“ vyústia do kľúčovej otázky Markovho evanjelia: „Za koho ma pokladáte vy?“ Je to azda Ján Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych? Túto otázku si položil aj Herodes. Príbeh Jána Krstiteľa sa nápadne podobá na príbeh umučenia Krista. Herodes i Pilát priznávajú svätosť života toho, ktorého nespravodlivo odsudzujú na smrť. Nenávisť Herodiady, ktorá bola manželkou Herodesovho nevlastného brata, ale žil s ňou Herodes, sa zasa podobá na nenávisť vodcov židovského ľudu. Koho chceme poslúchať? Boží hlas v nás, alebo ľudí, ktorí od nás niečo žiadajú na základe svojich nerestných pohnútok?

TIP NA DNES:

Dnes urobím niečo, čo som dlho odkladal a vnímam to ako Božiu vôľu. Môže to byť aj úplná maličkosť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00