Koho ja dnes prinesiem k Ježišovi?

Koho ja dnes prinesiem k Ježišovi?

O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Synu, odpúšťajú sa ti hriechy." Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: "Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?" Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať ochrnutému: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď!"? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov." A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."

Mk 2, 1 – 12

Aj vy máte skúsenosť, že viera lieči? Dnes čítame o tom, ako Ježiš hlásal slovo v Kafarnaume ľuďom, ktorí naplnili nielen dom, ale aj priestor pred dverami. Boli tam však štyria ľudia, ktorí v tej chvíli nemysleli na seba. Vnímali, že v ich spoločenstve je človek, ktorý potrebuje Ježišovu pomoc viac než oni, a podľa toho konali. Viera týchto štyroch mužov prejavená konkrétnym skutkom spôsobila telesné i duševné uzdravenie ochrnutého. Kto bol teda „bratom“ pre tohto nešťastníka? Boli to tí štyria, ktorí ho priniesli k Ježišovi. To sú skutoční bratia, ktorým viac ležala na srdci jeho nemohúcnosť než vlastné ťažkosti.

TIP NA DNES:

Koho ja dnes prinesiem k Ježišovi?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00