Komu sa veľa odpustilo, ten veľmi miluje

Komu sa veľa odpustilo, ten veľmi miluje

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.
Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.
Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.
Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“
Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

Jn 12, 1-11

Komu sa veľa odpustilo, ten veľmi miluje. Mária v dnešnom evanjeliu vyjadruje svoju lásku kúpou vzácneho oleja a pomazaním Ježišových svätých nôh. Lásku vyjadrujeme každý svojím spôsobom – niekto ochotnou pomocou, iný vyznaniami či objatím. Pýtam sa: ako by som ja vyjadrila lásku Láske? Tej Láske, ktorá o pár dní za mňa položí život, aby mi vrátila ten môj. Stačia slová vyznania? Nech je akokoľvek, na začiatku našej lásky nech stojí pokorný postoj srdca – áno, Pane, aj za mňa budeš čochvíľa odsúdený a umučený.

TIP NA DNES:

V tichu svojho srdca dnes Boha odprosím za chvíle, keď som sa nazdával, že zomrel za iných, že ja som jeho obetu nepotreboval.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00