Kráčanie za Ježišom stojí na dôvere

Kráčanie za Ježišom stojí na dôvere

No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: "Kam ideš?" Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Jn 16, 5 – 11

„Je pre vás lepšie, aby som odišiel,“ povie Ježiš apoštolom. Ako mohli tí, ktorí pre neho opustili všetko, rozumieť týmto slovám bez toho, aby sa cítili podvedení? Ich Majster chce odísť a poslať náhradu. Tešiteľa. Oni chceli byť s ním! Mohli vôbec rozumieť, kto je ten Tešiteľ? A rozumieť, že Ježiš robí to, čo je pre nich a pre nasledujúce generácie najlepšie? Možno sa nám aj uľavilo, že tak ako my, ani apoštoli nie vždy a všetkému rozumeli. Ani Božej vôli, ani Božím cestám. Celý život sa učili, že kráčanie za Ježišom stojí na dôvere, že on vždy robí to najlepšie, a nie na pocitoch, či to také naozaj je.

TIP NA DNES:

Aj dnes, tak ako včera a zajtra zas, odovzdám svoj život v krátkej modlitbe do Ježišových rúk… s dôverou.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00