Neprispôsobujme si Ježiša podľa vlastných predstáv!

Neprispôsobujme si Ježiša podľa vlastných predstáv!

Ako Ján Krstiteľ, tak aj Ježiš – obaja ohlasovali pokánie. Jeden skončil bez hlavy, druhý na kríži. Podľa slov Ježiša ich ľudia nespoznali a urobili s nimi, čo chceli. Urobili tak vtedy, robíme tak dnes. Človek si predsa môže i dnes robiť s Ježišom, čo chce. Prispôsobiť si ho. Dotvoriť. A vziať si z neho len to, čo mu vyhovuje, a to, […]

Žijeme v Božom kráľovstve!

Žijeme v Božom kráľovstve!

Nepremýšľajme a spontánne domyslime vetu: „Medzi nami je…“ Čo mi prišlo na um ako prvé? Medzi nami je ticho, most, priepasť, láska, porozumenie, neodpustenie či hnev. A možno mi prišlo na um aj mnoho ďalších vecí. A čo tak… medzi nami je Božie kráľovstvo? Nič viac a nič menej. Lebo toto je správa od Ježiša: Božie kráľovstvo už je. […]

V Ježišovi nám Boh daroval všetko

V Ježišovi nám Boh daroval všetko

Kto by mal rozhodovať o tom, akým spôsobom sa Boh ukáže človeku, akým spôsobom sa ukáže mne? Odpoveď je: výlučne Boh. Nepochybne. Ale myslíme si to tak vždy? Nevynucujeme si občas i my nejaké znamenie? Možno sme si už na kríž s Bohom zvykli. Veď sa naň dívame desaťročia. Nie div, že občas chceme viac, ďalšie znamenie. A vtedy […]

Iba ukotvení v Ježišovi prežijeme búrku

Iba ukotvení v Ježišovi prežijeme búrku

Každý strom má korene, a predsa nie každý strom vydrží víchricu. Každý dom stojí na zemi, ale nie každý vydrží povodeň. A napokon mnohí veria v Ježiša, a predsa nie každý vydrží víchricu či povodeň života. Iba ten, ktorý je hlboko ukotvený v Ježišovi a jeho slovách. Počúvať a uskutočňovať, toto má Ježiš na mysli, keď hovorí o základe na skale či na […]

Kráčajme smerom k človeku, nie od neho

Kráčajme smerom k človeku, nie od neho

Keď nám niekto ublíži, používame zbrane. Niekto mlčky trucuje, iný hľadá bútľavú vŕbu, do ktorej vykričí všetok svoj hnev. V každom prípade ticho je asi najzákernejšia zbraň – ticho, pri ktorom aj myšky chodia po špičkách. Ježiš nie je včerajší a vie, aké je ticho po hádke nebezpečné (keď ústa síce mlčia, ale hlava je plná pochmúrnych […]

Božie slovo je živé!

Božie slovo je živé!

Božie slovo nie je len jedna z možných ciest ani jedna z možných filozofií. Prečo? Lebo Božie slovo je živé. Keď sa apoštoli pýtajú Ježiša: „Prečo hovoríš v podobenstvách?“, odpovedá im slovami proroka Izaiáša: „Aby tí, ktorí nepočúvajú celým srdcom, nechápali, aby sa neobrátili, aby sa neuzdravili!“ Zdôrazňujem: nechápali, neobrátili, neuzdravili! „Nehádžte perly pred svine!“ povie Ježiš inokedy […]

Osláv dnes seba, Pane, v mojej maličkosti

Osláv dnes seba, Pane, v mojej maličkosti

Ježiš chváli svojho Otca a zvelebuje ho za to, že veci Božieho kráľovstva ostávajú skryté pred rozumnými, nie však pred maličkými. Tie slová nám dávajú nádej, že Boh sa ukazuje, a zároveň nám vysvetľujú, komu sa Boh ukazuje. A ešte k tomu znejú ako úžasná ranná modlitba. Z času na čas si uvedomujem, že sú rána, keď si želám z neba […]

Kráčanie za Ježišom stojí na dôvere

Kráčanie za Ježišom stojí na dôvere

„Je pre vás lepšie, aby som odišiel,“ povie Ježiš apoštolom. Ako mohli tí, ktorí pre neho opustili všetko, rozumieť týmto slovám bez toho, aby sa cítili podvedení? Ich Majster chce odísť a poslať náhradu. Tešiteľa. Oni chceli byť s ním! Mohli vôbec rozumieť, kto je ten Tešiteľ? A rozumieť, že Ježiš robí to, čo je pre nich a pre […]

Vďaka Ježišovi môžeme začať odznova

Vďaka Ježišovi môžeme začať odznova

Predstavujem si, ako zmŕtvychvstalý Ježiš prichádza medzi smutných, vystrašených a bezmocných apoštolov. Predstavujem si to vždy, keď som sám bezmocný. Ako po hriechu. Keď ma opantá smútok, že som neostal verný, a strach až bezmocnosť, že sa z tej špiny už nikdy nevymotám. A tak by som chcel. Predstavujem si, ako Ježiš prichádza. Klopím zrak. Nedívam sa na neho. […]

Potrebujeme Ježiša, aby nás vyviedol na svetlo

Potrebujeme Ježiša, aby nás vyviedol na svetlo

Obviniť Svätého, že je na reťazi satana, je také slabošské. A také je aj obviniť Ježiša, že sa nestará, že na nás zabúda alebo nás prehliada. Ako keby Ježiš také mohol! Nevidieť nás. Nemilovať nás. Nehľadať pre nás práve tie povzbudenia a poláskania, ktoré nás nasmerujú k nemu a spolu s ním na cestu do radostného večného života. Ježiša charakterizuje […]

Počítame s tým, že sa nám Ježiš dnes ukáže?

Počítame s tým, že sa nám Ježiš dnes ukáže?

Peter prichádza so šokujúcim odhalením: Ježiš je Mesiáš. Zaujímavé, že to odhalenie sa nedeje v chráme na kolenách alebo pri zázraku nevysvetliteľného uzdravenia či vzkriesení mŕtveho, ba ani pri tom, ako Ježiš učí učeníkov modliť sa. Správa, na ktorú Židia čakali tisícročia, zaznie na ceste, len tak mimochodom, keď apoštoli putujú s Ježišom z dediny do dediny. Môže […]

Ježiš nás neporovnáva, je plný žičlivosti

Ježiš nás neporovnáva, je plný žičlivosti

Sú také celoživotné ochudobnenia (čo sme nedostali, čo nám nedopriali, čoho sme sa museli vzdať), ktoré si so sebou nesieme ako bremeno, a možno práve tie nás nútia pozerať sa na svet optikou porovnávania. Robíme to často, ako keby sme nevedeli, že každý vzťah, ktorý sa začína porovnávaním, čaká dlhá a strastiplná cesta. A nie vždy úspešná. Ešte […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+