Kráľovná ruženca, oroduj za nás!

Kráľovná ruženca, oroduj za nás!

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26 – 38

Dnes je v Cirkvi deň venovaný úcte Ružencovej Panne Márii. Aj keď titul Kráľovnej posvätného ruženca môže znieť vznešene a vzdialene, pre nás dominikánov a členov Ružencového bratstva je veľmi osobný a blízky. Známy motív obrazu Sassoferrata zdobí mnohé kostoly aj na Slovensku. Či už ide o obraz, vitráž, alebo súsošie s ružencovým motívom: v každej podobe je prítomná Madona s dieťaťom Ježišom v náručí, pri ktorej kľačí svätý Dominik Guzmán a svätá Katarína Sienská. Dialóg medzi osobami je nenápadný. Prebieha len cez gestá a pohľady. No a práve tie sprítomňujú tajomstvo vtelenia, o ktorom sme i dnes v evanjeliu počuli.

TIP NA DNES:

Nájdem si čas na rozjímanie nad tajomstvami posvätného ruženca a pomodlím sa dnes celý ruženec. Nezľaknem sa tejto výzvy. Dám to!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00