Kristus nám nesľubuje ľahký život

Kristus nám nesľubuje ľahký život

Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.

Jn 15, 18 – 21

Kristus nám nesľubuje ľahký život. Bude nás prenasledovať ten svet, ktorého sa Kristus zrieka, a to je svet ideálov, ktoré stoja proti Kristovi. Takýto svet nemá rád to, čo nechápe, a teda nemá rád, lebo nechápe – obetavosť, odpustenie; nechápe tieto hodnoty a nemá rád to, čo sa protiví jeho ustáleným praktikám. Keď niekto koná podľa zásad evanjelia, stáva sa nepohodlným pre okolie, stáva sa výčitkou svedomia pre svoje prostredie. Ak Kristus vstal z mŕtvych – tak spolu s ním vstali z mŕtvych a musia vstať z mŕtvych aj jeho ideály a hodnoty, ktorými i my žijeme, pre ktoré umierame a ktorých mocou vstaneme z mŕtvych.

TIP NA DNES:

Ak objavím a nájdem Boha vo svojom vnútri, skúsim ho rozdať ľuďom okolo seba. Aby ho spoznali viacerí.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00