Kristus nás pozýva vytvárať živé vzťahy

Kristus nás pozýva vytvárať živé vzťahy

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!
Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu.
Neprechádzajte z domu do domu!
A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“

Lk 10, 1-9

Dnes slávime spomienku Timoteja a Títa – žiakov a pomocníkov sv. Pavla. Boh si ich vyvolil a Pavol v nich rozpoznal múdrych Božích mužov. Poslal ich slúžiť ako biskupov – jedného do Efezu a druhého na Krétu. Neprestal sa však o nich zaujímať. Písal im listy. Bolo pre neho dôležité vedieť, ako sa majú, čo prežívajú a taktiež sa chcel s nimi podeliť s pastoračnými radami, ktoré by im i miestnym cirkvám mohli pomôcť. Pavol je krásnym príkladom, ako vychovávať nových učeníkov: nielen ohlásiť evanjelium, ale snažiť sa vytvárať živé vzťahy medzi veriacimi, lebo práve k tomu nás pozýva Kristus v najväčšom prikázaní lásky.

TIP NA DNES:

Pavlov vzťah k učeníkom nás povzbudzuje rásť v otcovstve a materstve – žiť pre tých, ktorých nám Pán posiela na cestu nášho života. Dnes sa posnažím, aby nikto po stretnutí so mnou neodišiel s pocitom, že ho nemilujem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00