Kristus nerobí zázraky len ako senzáciu

Kristus nerobí zázraky len ako senzáciu

Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: "Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane." Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

Mk 8, 11 – 13

Farizeji prišli za Ježišom a začali sa s ním hádať. Žiadali znamenie z neba. Kristus nerobí zázraky a znamenia len ako senzáciu. To farizeji nepochopili. Robí ich pod podmienkou, že vidí aspoň iskierku viery a má nádej, že dotyčného privedie k zmene života, k pokániu. Mnohé situácie, ktoré prežívame, aj nás posúvajú do tejto roviny farizejov. Chceme zažiť niečo extra. Najradšej by sme zažili oberanie čerešní v zime a sánkovanie v júli. To by bolo niečo! To by sme určite uverili. Nedajme sa pomýliť. Tí z evanjelia videli toľko uzdravených, rozmnožené chleby, vodu premenenú na víno… a stále si žiadali znamenie z neba.

TIP NA DNES:

Dokážem vnímať Božie zjavenia vo svojom živote?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00