Kto chce milovať, už miluje

Kto chce milovať, už miluje

Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Jn 15, 9 – 11

Pán Ježiš sa prihovára apoštolom a prosí ich, aby ostali v jeho láske. Dokonca im vyznáva lásku: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.“ Je to veľmi intímna chvíľa. Vie, čo ho čaká v najbližšom čase. Ak prijmeme a opätujeme jeho lásku, budeme zachovávať jeho prikázania. Ježiš nás vyzýva k vzájomnej láske. Často to vnímame naopak – ak sa nám nedarí plniť jeho prikázania, diabol nás obviňuje, že Boha nemilujeme. Pán to však vyvracia hneď troma otázkami Petrovi: „Peter, miluješ ma…?“ (porov. Jn 21, 15 – 17). Je jasné, že ho Peter miluje, i keď zlyhal. A Pán potvrdzuje jeho úlohu viesť Cirkev. Svätý Ján hovorí, že kto chce milovať, už miluje!

TIP NA DNES:

Nenechám sa znechutiť ani vlastnými, ani cudzími hriechmi. Oľutujem ich a pripomeniem si, že stále ostávam v Jeho láske.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00