Kto chce rozdávať, musí aj načerpať

Kto chce rozdávať, musí aj načerpať

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.
Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.
Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

Mk 6, 30-34

Občas sa na nás valí čoraz viac problémov. Nestíhanie základných potrieb tela i duše – spánku, jedla a modlitby – je vždy signál, že nás aktivita začína prerastať. Nepomôže iné, ako rázny rez a únik… Nie tak, že na dvere zavesíme otváracie hodiny. No kto chce rozdávať, musí aj načerpať. Veď čakajú ďalší ľudia, ďalšie potreby… Pán chcel apoštolom dopriať potrebný výdych. A tiež ich uchrániť pred aktivizmom, vytvoriť priestor na reflexiu a zakotvenie. Nie priveľa, ale potrebnú „trochu“. Odpočinok nie ako nárok, ale ako príprava na ďalšiu službu. Mať liek a vidieť trpiacich chorých – to by nás nemalo nechať na pokoji.

TIP NA DNES:

Párkrát preruším počas dňa prácu a nájdem si tiché miesto na modlitbu a spočinutie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00