Kto je Ježiš? Spoznajme ho osobne!

Kto je Ježiš? Spoznajme ho osobne!

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: "Ján vstal z mŕtvych," iní: "Zjavil sa Eliáš," zasa iní: "Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov." A Herodes vravel: "Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?" A chcel ho vidieť.

Lk 9, 7 – 9

Dnešnou inšpiráciou je paradoxne Herodes. Všetci okolo neho majú jasný názor na to, kým Kristus je. Odpovede mu však nedávajú zmysel, zjavne nie je so žiadnym opisom stotožnený. Preto sa pýta a dokonca ide ešte ďalej, chce vlastnú skúsenosť. Chce Ježiša vidieť. Herodes je tak trochu predobrazom súčasnej spoločnosti. Hľadajúci človek sa v rozpakoch pýta – kto je Ježiš? A počuje rôzne odpovede: výmysel, historická postava, filozof… ale podstatné je len jedno: neuspokojiť sa a chcieť toho Ježiša „vidieť“ – teda osobne spoznať. Pretože po bytostnej skúsenosti sa zvykne medzi odpoveďami vynoriť aj tá pravdivá… Boh.

TIP NA DNES:

Keďže adorácia Oltárnej sviatosti je možnosť, ako Ježiša vidieť a prežiť s ním osobné stretnutie, dnes venujem pár minút adorácii vystavenej Sviatosti (ak mám takú možnosť), prípadne jednoducho zotrvám v adorácii pred svätostánkom…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00