Kto miluje, môže viesť ostatných

Kto miluje, môže viesť ostatných

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky." Opýtal sa ho aj druhý raz: "Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" On mu odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!" Pýtal sa ho tretí raz: "Šimon, syn Jánov, máš ma rád?" Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: "Máš ma rád?" a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!" Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš." To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: "Poď za mnou!"

Jn 21, 15 – 19

Premýšľam, či v poslednej kapitole Jánovho evanjelia nie je ukrytý kód pre pastierov Božieho stáda. Aj prvý, aj druhý, aj tretí raz – jednoducho vždy milovať Boha. A kto miluje, môže viesť ostatných. Ján svedčí, že „Ježiš urobil ešte veľa iného“. Jeho evanjelium sa završuje slovami: „Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať“ (Jn 21, 25). Ježiš koná i dnes. Svedectvá o jeho dielach s nami nie sú len „minulosťou“ Nového zákona, ale dejú sa práve teraz. Dôležité je stále vnímať Ježišovu výzvu: „Poď za mnou.“ Je to pozvanie, ktoré sa neodmieta.

TIP NA DNES:

Vykročím za Ježišom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00