Kto vytrvá, bude spasený

Kto vytrvá, bude spasený

Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.

Mt 10, 16 – 23

Vytrvalosť. Máme za sebou viac ako polovicu tohto roka. Čo naše novoročné predsavzatia? Čo naše rozhodnutia veriť Bohu viacej, viacej milovať, odpúšťať alebo byť štedrejší? Čas mnohé veci preskúša. Každý z nás má svoje boje, v ktorých zápasí možno o vieru, možno o vzťah, na ktorom mu záleží. Ježiš hovorí dnes jasne: kto vytrvá, bude spasený. Hoci to nie je jednoduché, Ježiš nám v tom celom rozumie a vďaka nemu nebojujeme sami. Keď prídeme za ním, dá nám silu prísť až do víťazného konca, aj keď to v tejto chvíli môže vyzerať úplne inak.

TIP NA DNES:

Dnes si pripomeniem, že ak veci nie sú dobré, ešte nie je koniec. V úprimnosti prídem za Bohom a zložím mu svoje boje, v ktorých už nevládzem, a poprosím ho, aby mi pomohol vytrvať až do konca.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00