Kým je pre nás Ježiš?

Kým je pre nás Ježiš?

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Mk 3, 20-21

Po pandémii Covid-19 a umožnení návratu veriacich do chrámov sa začalo hovoriť o znížení účasti na nedeľných omšiach. Zdá sa, že zablokovaná situácia urýchlila postupný pokles účasti pokrstených kresťanov na svätých omšiach v niektorých kresťanských komunitách. Evanjelium nám približuje situáciu, keď sa okolo Ježiša v dome tlačí zástup. Toto evanjelium nám nepriamo kladie otázku: Kým je pre nás Ježiš? Pre príbuzných bol pomätený. Pre zástup, ktorý ho počúval, bol Učiteľ. Pri každom zhromaždení v chráme, práve tam, kladie Ježiš každému učeníkovi otázku: „Kto som pre teba?“

TIP NA DNES:

Dnes pri modlitbe skúsim dať Ježišovi odpoveď na otázku, kým pre mňa je a prečo chodím do chrámu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00