Kým sa spoliehame na seba, neobjavíme moc Boha

Kým sa spoliehame na seba, neobjavíme moc Boha

Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: "Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim." Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Lk 9, 1 – 6

Ježiš dnes ukazuje, ako víťaziť. Dáva učeníkom svoju moc a berie im ich moc: palicu, kapsu, peniaze, šaty a vyberanú spoločnosť. Lebo kým sa môžeme plne spoliehať na seba, ťažko objavíme moc Boha. A to práve Boh nám ukazuje, kedy, komu a čo máme ohlásiť. Najdôležitejším nástrojom ohlasovania sme teda my sami, takže pokiaľ sme v Božích rukách, iné nám netreba. Keď toto zvládneme, keď sa naučíme základy, Ježiš nám pri ohlasovaní dovolí používať aj výdobytky dvadsiateho prvého storočia. A my – hoci budeme mať viac možností a nástrojov – sa budeme stále opierať o Ježiša.

TIP NA DNES:

Pred dôležitými činnosťami dnešného dňa si budem pripomínať, že som nástrojom v Božích rukách.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00