Láska dokáže robiť veľké veci

Láska dokáže robiť veľké veci

Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: "Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?" On mu povedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."

Mt 22, 34 – 40

Asi väčšina z nás túži po láske. A asi každý z nás už bol niekedy zaľúbený aspoň platonicky. Láska dokáže robiť veľké veci. Človek zrazu ožije, život mu zrazu dáva väčší zmysel. Láska tiež dokáže zmeniť človeka na nepoznanie. Možno to poznáme z vlastnej skúsenosti, keď sa nás dotkla Božia láska. Zmenili sme sa, nezostali sme rovnakí. Nie je jednoduché milovať, keď je to dané príkazom. Láska sa nedá vynútiť a ani Pán Boh nechce takúto lásku. Pýtajme si jeho milosť, aby sme vedeli milovať Boha celým svojím srdcom a blížneho ako seba samého.

TIP NA DNES:

Poprosím o milosť milovať Pána Boha celým svojím srdcom a blížneho ako seba samého.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00