Láska je jediná odpoveď, na ktorej záleží

Láska je jediná odpoveď, na ktorej záleží

Znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: "Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" Ježiš to začul a povedal im: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."

Mk 2, 13 – 17

Ježiš je vždy osobný. Predstavujem si, že tak ako zavolal Léviho, zavolal aj ostatných, čo s ním jedli. Mýtnici a hriešnici. A on sa s nimi pri večeri rozpráva, smeje, diskutuje. Pozná celý ich príbeh, ich minulosť i všetky okolnosti, ktoré ich tam v ten večer priviedli. Miluje ich tam, kde sú, s tým, čo majú. Jediní, ktorí s touto láskou majú problém, sú farizeji. Nerozumejú tejto láske, pýtajú sa prečo. Aj my sa možno pýtame, prečo Ježiš koná tak, ako koná, v našom živote alebo u tých druhých. Ježiš ponúka jednoznačnú odpoveď na všetky naše „prečo“. Lebo láska. Láska je jediná odpoveď, na ktorej záleží.

TIP NA DNES:

Skúsim dnes zameniť všetky svoje „prečo“ za vedomie, že láska vie najlepšie. Miesto snahy porozumieť všetkému sa pokúsim o niečo viac milovať aj vo chvíli, keď nebudem vidieť zmysel.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00