Láska je viac ako prikázanie

Láska je viac ako prikázanie

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku.
A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať.
Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa.
A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“
Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela.
Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Lk 6, 6-11

Ako často sa aj my nachádzame v roli farizejov a odsúdime niekoho, kto slúži druhému… Jeden múdry kňaz raz povedal: „To, čo je potrebné urobiť, sa má spraviť, najmä keď to nie je možné odložiť, nemáme pritom cítiť nejakú výčitku“. Pravidlá sme si spísali my ľudia a niekedy naozaj nevidíme celý zmysel. Pri svätení sviatočného dňa takisto niekedy robíme chyby a nevidíme celý zmysel. Ako berieme prácu? Ako ju bral sám Ježiš? Bral ju len ako prácu? Na scénu zrazu vstupuje aj otázka služby a vnútornej podstaty veci, nielen vonkajších okolností. Láska je viac ako prikázanie. My už vieme, kto bol Ježiš Kristus, ale chorý v príbehu to vedieť nemusel, ba čo viac, možno to zistil práve teraz.

TIP NA DNES:

Zastavím sa a stíšim sa. Uvedomím si, ktorý prípad z vyššie uvedených a ktorá otázka sa týka a vzťahuje práve na mňa.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00