Láska nás zjednocuje s Bohom

Láska nás zjednocuje s Bohom

Tak prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: "Vidíš niečo?" Ten sa pozrel a povedal: "Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili." Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. I poslal ho domov so slovami: "Ale do dediny nechoď!"

Mk 8, 22 – 26

Jedine Boh vidí veci také, aké naozaj sú. Nie iba ich povrch, ako sa to často stáva nám. Ako môžeme vidieť veci také, aké sú vo svojej podstate? O tom je morálny život kresťana. Ten spočíva v zjednotení našej vôle s Božou vôľou. Ako sa to dá? Základom je, že hodnota našich skutkov nespočíva len vo vonkajšej zhode s Božou vôľou, ktorou je čisto formálna poslušnosť zákonu. Teda že iba vykonávam, čo Boh požaduje. Potrebná je vnútorná zhoda. To znamená chcieť nejakú vec nielen preto, lebo to chce Boh, ale chcieť to tak, ako to chce on. Teda spôsobom, ktorý on chce, a tým je láska. Láska nás učí správne vidieť, láska nás aj zjednocuje s Bohom.

TIP NA DNES:

Počas dňa sa budem so všetkým zverovať Božej prozreteľnosti.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00