Láska rastie vtedy, keď je namáhaná

Láska rastie vtedy, keď je namáhaná

Počuli ste, že bolo povedané: "Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: "Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa." Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Mt 5, 38 – 48

„Milovať svojho nepriateľa? Tak toto nie!“ Možno túto vetu nikdy nevyslovíme, no naše skutky a postoje voči ľuďom, ktorí nám ublížili, hovoria za nás. Dokážeme sa hnevať, zlorečiť a obchádzať človeka aj niekoľko rokov. Ježiš nás dnes pozýva k zmene nášho zmýšľania. Milovať bez rozdielu tak, ako to robí on. Lebo láska rastie vtedy, keď je namáhaná. Dotknúť sa aspoň modlitbou sŕdc našich nepriateľov, toto je láska. Usmiať sa na človeka, ktorý nám ublížil, je náročná vec, no práve vtedy konáme tak ako Ježiš. Hovorme podobne ako on na kríži, keď prosil Otca za tých, ktorí ho trápili: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za človeka, ktorý mi v živote ublížil.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00