Láska sa ťažko vkladá do slov

Láska sa ťažko vkladá do slov

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.

Jn 16, 12 – 15

Duch pravdy, Tešiteľ, Obhajca… Rôzne pomenovania Ducha Svätého, ktorý prichádza, aby nás povzbudil, aby prebudil našu vieru. Prijali sme ho už pri krste. A nie iba kúsok z neho, ale celého. So všetkými jeho darmi. V živote však prichádzajú momenty, keď nanovo zostupuje, aby pozdvihol sklesnuté srdce človeka a aby ho nanovo naštartoval. Môže to byť vo sviatosti birmovania alebo počas inej príhovornej modlitby. Alebo len tak, znenazdajky. Keď to vôbec nečakáme. Zostúpi a nás ohromí záplava jeho milosti. Plačeme a ani nevieme vysvetliť prečo. Láska sa ťažko vkladá do slov…

TIP NA DNES:

Vyhradím si počas dňa špeciálny čas na tichom, pokojnom mieste. Vypnem mobil. Odvrátim zrak od sveta, stíšim sa. Budem vzývať Ducha Svätého a nechám ho pôsobiť…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00