Láska sa ukazuje v skutkoch

Láska sa ukazuje v skutkoch

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: "Pane, ty mi chceš umývať nohy?" Ježiš mu odpovedal: "Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš." Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou." Šimon Peter mu vravel: "Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!" Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci." Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí." Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: "Učiteľ" a: "Pane" a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám."

Jn 13, 1 – 15

Raz som od svojho priateľa dostal obrázok, kde vedľa seba sedia apoštoli a Ježiš im umýva nohy. Je otočený chrbtom, takže mu nie je vidieť priamo do tváre, no zrkadlí sa vo vode, ktorá je v umývadle na zemi. Krásne vyjadrené, že láska sa neodráža a neukazuje iba na tvári, ale v skutkoch. No Ježišovi nejde iba o samotný skutok, ale o príklad hodný nasledovania. Ježiš bol dobrý pedagóg a svojich apoštolov po celý čas, čo s nimi chodil, učil metódou „trikrát ,prí‘“ – príbehom, teda podobenstvom, príkazom, teda rozhodnutím, a príkladom, teda službou. Práve v tomto okamihu Ježiš slúži tým, ktorí ho nazývajú Majstrom.

TIP NA DNES:

Dnes urobím službu „so zakrytou tvárou“. Nech ma je poznať cez skutky.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00