Láska spoznáva lásku

Láska spoznáva lásku

Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: "Idem loviť ryby." Povedali mu: "Pôjdeme aj my s tebou." Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: "Deti, máte niečo na jedenie?" Odpovedali mu: "Nemáme." On im povedal: "Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete." Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: "To je Pán." Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty - bol totiž nahý - a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na Iodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: "Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!" Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: "Poďte jesť!" A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: "Kto si?", lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

Jn 21, 1 – 14

Predstavujem si celú túto situáciu – prebdená noc, neúspešný lov, zrazu neznámy muž na brehu, ktorý hovorí, čo majú robiť. Aj tu sa ukazuje Ježišova starostlivosť o to, aby boli potreby učeníkov, i tie telesné, naplnené. Učeníci počúvnu a stane sa zázrak – rýb je toľko, že takmer nezvládnu vytiahnuť sieť. Kým sú všetci rozrušení a nechápu, čo sa to vlastne deje, Ján, možno ticho, ale nepochybne s veľkou láskou, povie: „To je Pán.“ Pozná ho. Po láske. Bol učeníkom, ktorý skutočne miloval Ježiša a nechal sa ním milovať. Láska spoznáva lásku.

TIP NA DNES:

Kým Peter skáče do mora, aby bol fyzicky pri Ježišovi bližšie, Ján zostáva na brehu a necháva Ježišovu blízkosť a prítomnosť vstúpiť hlboko do srdca. Nemusím robiť veľké veci – skúsim objaviť Ježiša vo svojej každodennosti.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00