Majme sa v úcte i napriek rozdielom

Majme sa v úcte i napriek rozdielom

"No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja."

Jn 17, 20 – 26

Žiť jednotu nie je jednoduché. Stačí sa pozrieť do našich rodín alebo do Cirkvi, o politike už ani nevravím. Nezhodneme sa vo veciach. Pán Ježiš veľmi dobre vedel, za čo sa modliť. Vedel, čo nás čaká, že prídu rozdelenia. Nemusíme so sebou súhlasiť, ale čo musíme, je milovať sa navzájom, ako nás miloval Pán Ježiš. Mať v úcte jeden druhého i napriek rozdielom. Vedieť si odpustiť a žehnať si, aj keď nás to bolí a je to tá posledná vec, ktorú by sme chceli urobiť, lebo iba vtedy sa nazývame Božími synmi a dcérami. Toto je kresťanstvo v praxi. Z ľudských síl je to nemožné, zvládneme to iba s Duchom Svätým.

TIP NA DNES:

Poprosím Ducha Svätého, aby do môjho srdca vylial svoju lásku – aby som vedel niesť a prinášať službu zmierenia do svojich vzťahov.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00