Mám Boha na prvom mieste?

Mám Boha na prvom mieste?

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!
Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ‚Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.‘ Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje?
Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.‘
Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje?
Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.“

Mt 23, 13. 15-22

Ježiš v tomto evanjeliu tvrdo karhá zákonníkov a farizejov, a to z dvoch dôvodov. Prvým bolo pokrytectvo. Títo vodcovia popri zjavenom Božom slove vymýšľali množstvo príkazov a tradícií, ktoré ani sami nedokázali napĺňať. To celé robilo Boha pre ľudí nedostupným, zatváralo pred nimi jeho kráľovstvo. Druhým dôvodom bola ich slepota. Chrámové zlato videli ako cennejšie než samotný chrám, dary znamenali viac ako oltár. Sústredili sa viac na zlato a dary ako na bohoslužbu a obetu Bohu. Boli slepí, lebo nevideli to podstatné. Podstatné je totiž milovať Boha a život v obete, odovzdanosti jemu. Všetko ostatné je druhoradé.

TIP NA DNES:

Mám aj ja v živote oblasti, ktoré sú pre mňa dôležitejšie ako Boh – venujem im viac času alebo mi bránia prísť bližšie k nemu? Pomodlím sa, nech mi Svätý Duch na ne poukáže.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00