Máme odvahu vykročiť s Ježišom?

Máme odvahu vykročiť s Ježišom?

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16 – 20

Skôr než Ježiš posiela učeníkov prinášať jeho svedectvo do sveta, dáva im istotu, že je mu daná všetka moc a že je s nimi po všetky dni. Ježiš nás nenecháva v žiadnej ťažkosti samých. Neexistuje skúška, ktorou by nás nepreviedol. Je stále s nami, pripravený zasiahnuť svojou mocou. Toto však nebudeme zažívať v pohodlí nášho domova s vyloženými nohami. Posiela nás do sveta ohlasovať, svedčiť o jeho dobrote a láske. Vtedy môžeme skutočne zažiť jeho moc a blízkosť. Máme odvahu vykročiť s ním?

TIP NA DNES:

Dnes si spomeniem a poďakujem za situáciu, keď v mojom živote Pán Boh zasiahol.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00