Máme sa vzdať i trestu udeleného súdom a byť štedrí

Máme sa vzdať i trestu udeleného súdom a byť štedrí

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“

Mt 5, 38-42

Dnešné evanjelium je piatou zo šiestich antitéz (Mt 5, 21 – 48) v programovej Reči na vrchu. V nich Ježiš posilňuje náš vzťah k blížnemu a presahuje nimi Tóru, ktorú Izrael dostal cez Mojžiša. Dosahuje sa nimi vrchol kresťanskej morálky – jej spravodlivosť ide ponad konanie zákonníkov. Výzva „Nadstav mu aj druhé líce“ je hyperbolou, ktorá úplne potláča pomstychtivosť v nás. Princíp vyjadruje veta: „Neodporujte zlému“. Máme sa vzdať i trestu udeleného súdom a byť štedrí. Je to morálka konca časov. Odlišnosť kráľovstva nemohla byť jasnejšie podaná. Meniť mentalitu dokáže iba ten Kristov učeník, ktorý s ním už žije koniec časov.

TIP NA DNES:

Dnes prekonám pomstychtivosť pri zlej skúsenosti s blížnym alebo pri zákernosti zo strany druhého a budem sa za toho človeka v danej chvíli modliť a zvolávať na neho od Boha dobro.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00