Mária nedovolila zvíťaziť znechuteniu

Mária nedovolila zvíťaziť znechuteniu

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: "Žíznim." Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.

Jn 19, 25 – 34

Mária, žena stojaca pod krížom. Jej ticho hovorí viac ako jej slová. Silná žena, ktorá nedovolí znechuteniu zvíťaziť, bola v hodine rozlúčenia s Kristom. Už asimilovala všetko Ježišovo učenie a uviedla do života bezpodmienečné „áno“, ktoré vyslovila. Aj teraz pod krížom hovorí „áno“ tomu, čo je nevysvetliteľné. Slúžila v radosti i v bolesti, plnila vôľu Otca. Nikto si nemôže pamätať lepšie ako ona prvý moment vtelenia, ukrižovanie, skladanie Ježišovho tela z kríža, pochovanie, vzkriesenie. Ježiš ju dal za Matku nám všetkým a jej dal za synov a dcéry nás všetkých. Ona bola nová Cirkev pod krížom – s náručím plným milostí.

TIP NA DNES:

Čo robím, keď som smutný? Možno zavolám kamarátovi alebo kamarátke. Možno mi napadne odovzdať veci Bohu. Dnes skúsim všetko to smutné odovzdať Mame.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00