Milujeme Boha z celého srdca?

Milujeme Boha z celého srdca?

Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?" Ježiš odpovedal: "Prvé je toto: "Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!" Druhé je toto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet." Zákonník mu vravel: "Dobre, Učiteľ, správne si povedal: "Jediný je a okrem neho iného niet;" a milovať ho z celého, srdca, z celého rozumu a z celej sily" a "milovať blížneho ako seba samého" je viac ako všetky zápalné a ostatné obety." Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: "Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva." A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Mk 12, 28b – 34

Najväčším príkazom je láska! O tej, ktorú si navzájom preukazujeme, teda o láske k ľuďom, píšu básnici, zaštiťujú sa ňou humanitné organizácie… Avšak milujeme Boha? Nie iba tak trochu, ale z celého srdca? Našu myseľ často zamestnávajú informácie z ďalekého sveta, zaoberáme sa neužitočnými vecami, na sociálnych sieťach vedieme nepodstatné debaty. Ale kde sa v našom dni nachádza Boh? Dávame mu priestor? Myslím tým dostatočný priestor! Priestor, ktorý by vyjadril náš hlboký vzťah k nemu. Taký, o ktorom by sme sa nebáli povedať, že odzrkadľuje našu lásku „z celého srdca“.

TIP NA DNES:

Poprosím v tejto chvíli Pannu Máriu, ktorej celé srdce patrilo Bohu, o pomoc. Nech tak ako ona dokážem aj ja svoje srdce, svoju lásku upriamiť na rozhodujúci cieľ svojho života.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00