Moc Jeho slov mení vzťahy a životy

Moc Jeho slov mení vzťahy a životy

Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil.
Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“
Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ – ide; inému: ‚Poď sem!‘ – tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ – on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“
A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

Lk 7, 1 – 10

Počas omše opakujeme tie slová tak často, že už ani nepremýšľame nad tým, čo znamenajú. „Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu…“ Ale čo to vlastne znamená tesne pred prijatím Eucharistie? Aj to, že je to pre nás veľký dar, že živý Boh chce byť našou súčasťou – a rovnako ako prebýval v lone Božej mamy, keď ho Duch Svätý počal, vstupuje k nám. To si môžeme uvedomiť. Ale aj to, že moc jeho slov je taká obrovská, že postačí jediné slovo a na jeho slovo sa menia veci, vzťahy či naše životy. Aj vtedy, keď ho prijať nemôžeme alebo nenavštívime bohoslužbu. Vďačnosť a túžba. Bohu a po Bohu.

TIP NA DNES:

Prijmem dnes Eucharistiu? Oživím v sebe vďačnosť za tento obrovský dar. Nebudem dnes v chráme alebo nemôžem dnes vpustiť Ježiša do svojho srdca? Postačí iba slovo, aby on mohol konať...

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00