Moc, po ktorej túžim, je pretkaná láskou a dobroprajnosťou pre toho druhého

Moc, po ktorej túžim, je pretkaná láskou a dobroprajnosťou pre toho druhého

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“
Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Mt 7, 21-29

Táto veta mi veľakrát vystúpi či už z Božieho slova alebo z prednášok, ktoré započujem. Ako človek, ktorý prežil osobné obrátenie, mávam z času na čas tendencie k zákonníctvu. V srdci kladiem na iných bremená, ktoré sama častokrát nie som schopná niesť. Očakávam, že oni to zvládnu, hoci mne sa to nedarí. Chýba mi Božia moc. Nie však taká, ktorá rúca, borí, vyvyšuje sa, ponižuje. Skôr mám na mysli moc, ktorá je pretkaná láskou a dobroprajnosťou pre toho druhého. To je moc, po ktorej túžim. Aby bol cezo mňa oslávený Ježiš.

TIP NA DNES:

Ak moje srdce bude ponorené v Láske, ak moja dobroprajnosť dnes bude zjavná tak, že ten druhý ju pri mne bytostne pocíti, potom som sa stal darom a nástrojom, cez ktorý môj Pán zahral tú najkrajšiu pieseň.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00