Toľkokrát som videla zázraky a predsa sú chvíle, kedy pochybujem

Toľkokrát som videla zázraky a predsa sú chvíle, kedy pochybujem

Ach, Pane, toľkokrát som videla zázraky a predsa sú chvíle, kedy pochybujem. Poznáte to? Po tom, čo Boh odpovie na moju modlitbu a „náhodou“ sa trafí aj do mojej predstavy, išla by som na kraj zeme, aby som rozhlásila, aký je dobrý a čo všetko pre mňa vykonal. No iná vec je, keď koná v […]

Aké úmysly prevažujú v mojom srdci?

Aké úmysly prevažujú v mojom srdci?

„Som to azda ja, Rabbi?“ Judáš do poslednej chvíle dúfal, že jeho zámer nebude odhalený. Pridružil sa k davu učeníkov, ktorí sa ako prví pýtali, či azda oni sú tí, ktorí zradia Pána. Toľko rokov bol s Ježišom, v jeho blízkosti, a napriek tomu si trúfol urobiť zo seba hlupáka. Ach, koľkokrát v srdci cítim, […]

Poprosíme Pána, aby sme videli za každým skutkom dobrý úmysel

Poprosíme Pána, aby sme videli za každým skutkom dobrý úmysel

Nedávno som bola nepriamo odhováraná od jedného duchovného rozhovoru. Skúmala som tú osobu spolu s Božím Duchom, ktorého som prosila o múdrosť a rozlišovanie, aby ma ten rozhovor priviedol bližšie k Ježišovi, nie ďalej od neho. Celý čas som prežívala pokoj. Uvedomujem si, že všetci máme „maslo na hlave“. Ja predsa nemôžem odsúdiť človeka, ktorý […]

Skloňme sa pred Pánom, ktorý ako jediný môže z bolesti vyťažiť to najlepšie

Skloňme sa pred Pánom, ktorý ako jediný môže z bolesti vyťažiť to najlepšie

Keď sme s mojím prvým manželom Riškom prechádzali ťažkou chorobou, často som budila Ježiša v loďke a pýtala sa ho, prečo nekoná, či azda nevidí, čo sa deje? Napriek zázrakom, ktoré sa diali okolo nás, bolesť z blížiacej sa straty zahalila moje srdce do závoja sebaľútosti a nedôvery. Keď zomrel, opýtala som sa svojej kamarátky: […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+