Modlime sa, aby sme nemali ťažké srdce

Modlime sa, aby sme nemali ťažké srdce

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Lk 21, 34 – 36

Ťažko sa beží s plným bruchom. Ťažko aj vtedy, keď má človek viac kíl, ako by potreboval. Ako sa beží s ťažkým srdcom? Čo o tom vieme? Ježiš nás varuje, aby sme si dali pozor na ťažké srdce. Ukazuje na oblasti, ktoré nás chcú v živote „dobehnúť“ – a dobehnúť skôr, než sa nám podarí postaviť sa pred tvár Syna človeka. Nie je ľahké im uniknúť. Ale na pomoc nám prichádza žalmista a hovorí: „Moja duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov“ (Ž 124, 7). Aj na nás poľujú všelijaké nemiernosti a starosti o tento pozemský život. Dbajme o nezaťažené srdce, modlime sa zaň. Potom nás bude oveľa ľahšie unášať vietor Ducha.

TIP NA DNES:

Poviem si nahlas, čo mi dnes robí najväčšiu starosť. A pomodlím sa za odľahčenie srdca.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00