My len hovorme, Pán sa prizná

My len hovorme, Pán sa prizná

A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú." Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16, 15 – 20

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“

To je dôvera, poveriť nás takouto veľkou úlohou. Nie je ľahká, ale stačí uveriť. Je to presne tak, ako keď nám niekto povie, že sa mu niečo podarilo, a my si pomyslíme, že ak sa to jemu podarilo, prečo by to nemohlo fungovať aj nám. Keď vieme uveriť priateľom ich skúsenosť a potom skúšať ich rady a recepty v živote, prečo neskúsime vstúpiť do tejto výzvy od Pána Ježiša? My máme zmenené životy, Pán Boh sa nás dotkol, máme čo dávať ďalej. Stačí, keď o každej skúsenosti s Pánom budeme hovoriť iným; to je to, čo máme robiť. Pán bude potom tieto slová potvrdzovať znameniami. Nebojme sa, my len hovorme, Pán sa prizná.

TIP NA DNES:

Spomeniem si na svedectvá, malé i veľké zázraky, ktoré som s Pánom zažil počas svojho života. Poďakujem za ne a budem chváliť Boha. Zároveň poprosím o odvahu hovoriť o nich druhým.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00