Na akých základoch stojí náš dom?

Na akých základoch stojí náš dom?

Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.

Mt 7, 21. 24 – 27

Dva domy, ktoré Ježiš opisuje, môžu predstavovať mnohé rodinné či komunitné situácie, tvorené slobodou tých, ktorí v nich žijú. Na akých základoch stojí náš dom? Ak je rodina postavená na pevnom základe, môžu prísť rôzne životné búrky a dom vydrží, lebo má základy na pevnej skale Božieho slova a jeho múry pevne spája malta viery. Ak sa rodina spolu modlí, v takom dome je prítomný a uctievaný Boh. Ale ak je dom postavený na piesku vlastných predstáv a tekutých hodnôt, ak sú múry deravé a okná rozbité pochybnosťami, ak je dom plný bôžikov, taký dom pri búrke nevydrží a zahubí všetkých, čo sú v ňom. Aký je môj dom?

TIP NA DNES:

Príklad svätého života biskupa Ambróza oslovil Augustína natoľko, že sa nechal pokrstiť. Dnes Bohu poďakujem za dar viery.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00