Nájdime pravú lásku, ktorá učí odpúšťať

Nájdime pravú lásku, ktorá učí odpúšťať

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" Ježiš mu odpovedal: "Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: "Pozhovej mi a všetko ti vrátim." A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: "Vráť, čo mi dlhuješ!" Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: "Pozhovej mi a dlžobu ti splatím." On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: "Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?" A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán.

Mt 18, 21 – 19, 1

Pripúšťam, že odpúšťať nie je vôbec jednoduché. Pozeráte sa pravidelne do zrkadla? Myslím, že mnohí z nás to robia každé ráno. Ale čo vidíme? Iba obal? Alebo ideme niekedy aj hlbšie? Verte mi, že ak budete pravidelne skúmať svoje vnútro, možno budete prekvapení. Možno až zhrození. Z vlastnej slabosti. No nebojme sa. Kričme na Ježiša z celej sily: „Zmiluj sa, Pane, nado mnou!“ Svojím pohľadom následne spočiňme v Getsemani a na Golgote. Tam totiž nájdeme jeho reakciu na naše volanie. Rozjímajme o výkupnom a nájdeme pravú Lásku. Tú, ktorá nás naučí odpúšťať. Nie iba sedemkrát, ale vždy.

TIP NA DNES:

Ježiš sa iba raz obrátil na človeka s prosbou – v Getsemani: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ (Mt 26, 38). Apoštoli však zaspali. Venujem aspoň tridsať minút zo svojho spánku rozjímaniu o Ježišovom utrpení.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00