Najdôležitejšie je nastavenie nášho srdca

Najdôležitejšie je nastavenie nášho srdca

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: "Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!" Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým."

Mk 1, 1 – 8

Poznáte to, keď k vám má prísť návšteva, na ktorú sa netešíte, ale zo slušnosti poupratujete a pripravíte občerstvenie? A zažili ste aj návštevu, ktorej ste sa už od radosti nemohli dočkať? Pekne ste vyčistili príbytok, aby bolo príjemne, a niečo dobré ste pripravili na zahryznutie. Navonok to vyzerá v oboch prípadoch rovnako: upratané a napečené. Ale prežívanie srdca je rozdielne. Takisto i teraz – pripravujeme sa na príchod Ježiša, no najdôležitejšie nie je to, aké duchovné úkony navonok urobíme, ale to, s akým nastavením srdca budeme túto Návštevu čakať. A potom aj spomínané úkony naberú na hĺbke a kráse.

TIP NA DNES:

Pri adventnom venci si dnes radostne zaspievam obľúbenú adventnú pieseň.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00