Najdôležitejšie je to, čo formuje srdce

Najdôležitejšie je to, čo formuje srdce

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: "Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov." A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!

Mt 23, 27 – 32

Tvoríme mnoho krásnych vecí a zdobia nás krásne postoje i skutky. Navonok sú to veľké veci, no my ich už konáme s ľahkosťou, samozrejmosťou, všednosťou. Pridržíme dvere, pomôžeme starším ľuďom, dáme desiatok pre iných. No zamyslime sa, či aj nám nepatria Ježišove slová: „Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví…“ Sme spravodliví len navonok? Najdôležitejšie je to, čo formuje srdce. Námaha, ktorá nás pretvára zvnútra. Zdvihnutý papier na ulici. Túžba viac chápať a milovať iných, než aby nás chápali a milovali. Skutočná spravodlivosť sa začína a končí tam, kde je naše srdce. Kde sú túžby nášho srdca.

TIP NA DNES:

„Miluj a rob, čo chceš.“ Popremýšľam dnes nad touto najnáročnejšou výzvou svätého Augustína.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00