Najšťastnejší sú tí, ktorí doprajú iným

Najšťastnejší sú tí, ktorí doprajú iným

Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé." A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: "Čo tu nečinne stojíte celý deň?" Vraveli mu: "Nik nás nenajal." Povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice!" Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: "Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!" Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: "Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť." Ale on jednému z nich odpovedal: "Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý. Tak budú poslední prvými a prví poslednými."

Mt 20, 1 – 16

Prví robotníci si dojednajú dennú plácu, ďalší sú už radi, že robota vôbec je, a posledných hospodár najíma s pocitom, že všetko prepásli. Podľa Ježišových kritérií však od pracovitého Otca hospodára dostane každý toľko, aby mal obživu na celú večnosť. Áno, kým sme pri sile, vyjednávame s Bohom, čo za to. Postupne nám však veci dochádzajú, najmä ak niet do čoho pichnúť. Férový Ježiš nás pripravuje na štýl večnej odmeny už teraz. Podčiarkuje, že matematika vo vzťahoch nefunguje a šťastnejší bývajú tí, čo nepočítajú. A najšťastnejší, ktorí doprajú.

TIP NA DNES:

Statočne sa pristihnem pri chuti po zadosťučinení z toho, že ten druhý je na tom horšie ako ja.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00