Najväčšia sloboda sa nachádza v láske a službe

Najväčšia sloboda sa nachádza v láske a službe

Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: "Hneď si poď sadnúť k stolu"? Vari mu nepovie skôr: "Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom"? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť."

Lk 17, 7 – 10

„… keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“ Uf, celkom drsné slová. Nehovorí vari Ježiš na inom mieste, že nás už nenazýva sluhami, ale priateľmi? Ako to teda je? Sluha je ten, ktorý plní príkazy toho, komu slúži. Aj Ježiš nám zanechal prikázanie, ktoré máme plniť – prikázanie lásky. Milovať Boha a blížneho ako seba samého. Možno nám nie sú sympatické slová ako „sluha“ či „príkaz“. Akoby tam chýbala sloboda. Najväčšiu slobodu však nachádzame práve v láske a službe. Bohu i druhým.

TIP NA DNES:

Nezľaknem sa dnes toho, ak budem musieť niekomu poslúžiť alebo ma niekto požiada o pomoc. Ochotne poviem svoje áno a pridám aj kúsok lásky. Uvidím, ako mi to zmení deň.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00