Najväčšou odmenou je žiť v Božej láske

Najväčšou odmenou je žiť v Božej láske

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Mt 6, 1 – 6. 16 – 18

Farizejské hnutie bolo pôvodne úprimné, jeho členovia sa chceli postaviť za vieru. Neskôr sa to však zvrhlo iba na vonkajšie skutky. Stratila sa prvotná láska a začala sa hľadať „náhrada odmeny“. Ježiš svojim učeníkom hovorí: „Radujte sa (…), lebo máte veľkú odmenu v nebi!“ (Lk 6, 23). Sme pútnikmi na tomto svete, no veľmi dobre si uvedomujeme, že sme občanmi neba, na ktoré sa tešíme. Čím hlbšie žijeme v Božej láske, tým hlbšie žijeme v tom, čo trvá naveky. Ak je našou najhlbšou túžbou Boh a jeho láska, potom nemôže byť väčšia odmena než žiť v Božej láske. To je jeho vlastná odmena. A skrze to je na nás hojnosť duchovného požehnania.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa, či dobre strážim svoje srdce – svoju motiváciu lásky k Bohu, aby sa „nevyparila“ medzi všetkými povinnosťami a úlohami…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00