Namiesto zlomenosti majme vieru

Namiesto zlomenosti majme vieru

Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom.

Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“

Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Jn 11, 19-27

Kňaz Miroslav Klimant

Počuli sme, ako mnoho Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom. Boli to zrejme dobrí ľudia. Očakávali, že stretnú dve smutné zlomené ženy. Smútok u nich našli, to je pravda, to je prirodzené… ale namiesto zlomenosti našli u smútiacich sestier vieru. Marta, hlboko veriaca žena, zasiahnutá do hĺbky bolesťou v dialógu s Ježišom, svoju vieru a chápanie ešte viac prehlbuje. Až sú napokon všetci svedkami zázraku. Skúsme si predstaviť, ako a akí sa vracajú prítomní Židia späť domov. Pôvodne prišli potešovať, povzbudzovať, vrátili sa však naspäť sami povzbudení, potešení.


TIP NA DNES:

K ťažkostiam dnes pristúpim ako veriaci. Okolie ma pozoruje, potrebuje svedectvo.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00